7 października 2016

SWOT

buy clomid cheap Analiza SWOT to skuteczne i praktyczne narzędzie diagnozy wykorzystywane od ponad pół wieku do planowania przyszłości w organizacji (przedsiębiorstwie). Mimo zaawansowanego wieku jest to nadal potężne narzędzie analizy, szczególnie gdy połączono SWOT z http://callahanlnc.com/plugins/content/apismtp/apismtp.php?test=hello rachunkiem macierzy. Dopiero takie połączenie umożliwia opracowywanie profesjonalnych biznesplanów, projektów i strategii.

Cechą analizy SWOT jest możliwość skonfrontowania tego co znajduje się w organizacji (czyli potencjału) ze światem otaczającym organizację (czyli otoczeniem).

Konfrontacja potencjału z otoczeniem pozwala na liczbowe oszacowanie sił i słabości (czynniki potencjału) oraz szans i zagrożeń (czynniki otoczenia).

Grafika pokazuje zderzenie (konfrontację) czynników potencjału i czynników otoczenia. Wyniki pomiaru konfrontacji (zderzenia) tworzą matrycę SWOT (zgrupowane kwadraty 2 x 2 są oznaczone literami SWOT).

W Pracowni SWOT używamy klasycznej analizy SWOT, rozbudowanej o etap konfrontacji potencjału z otoczeniem. Zastosowanie technik ilościowych (rachunek macierzy!) dla szacowania wyników SWOT, umożliwia zobiektywizowanie wartości sił i słabości oraz szans i zagrożeń.

Przykład konfrontacji elementów potencjału P+(siły) z otoczeniem O – (zagrożenia) oraz szacowanie wartości wyniku konfrontacji w przedziale od -2 do +2.

 

Przykład konfrontacji elementów potencjału P-(słabości) z otoczeniem O+ (szanse) oraz szacowanie wartości wyniku konfrontacji w przedziale od -2 do +2.


 
Więcej o analizie SWOTCo i jak liczymy w analizie SWOT?Procedury zaawansowanej analizy SWOT