7 października 2016

Strategie

 

More Info ZASADY PLANOWANIA STRATEGII

Planujemy strategię firmy lub organizacji wykorzystując analizę SWOT jako narzędzia diagnozy, opisującej stan potencjału w odniesieniu do otoczenia. Wyniki analizy SWOT prezentujemy w formie wektorowego pola sił, w którym liczbowo i graficznie (za pomocą wektorów) pokazujemy co sprzyja, a co hamuje rozwój organizacji.

Analiza wartości poszczególnych czynników SWOT (sił, słabości, szans i zagrożeń) umożliwia określenie potrzeb/barier oraz zaplanowanie działań, rezultatów i celów. Wszystkie elementy  strategii (planu rozwojowego, biznesplanu) logicznie łączymy w matrycy logicznej, która na każdym poziomie sprawdza wzajemne relacje.

Format strategii i biznesplanów dopasowujemy do wymogów określanym w ustawodawstwie oraz  programach unijnych.

Schemat blokowy zawierający: 3 grupy elementów w górnej części i jeden w dolnej. Elementy Analiza, Wnioskowanie i Logika są połączone znakiem +. Przedstawiają w kolejności od lewej czynniki SWOT zidentyfikowane na etapie Analizy. Dalej, pole sił przedstawiające wektory o wartości dodatniej zwrócone w prawo i wektory o wartości ujemnej zwrócone w lewo. Dalej element Matryca logiczna zobrazowana jako wygięta w prawo strzałka zakończona słowem Cele. Na dole schematu znak równości i blok z tekstem: Strategia, Biznesplan, Plan rozwojowy.

buy gabapentin cod
OFERTA PRACOWNI SWOT

Usługa opracowania strategii jest realizowana w podstawie umowy, w której Pracownia SWOT zobowiązuje się do zachowania poufności informacji uzyskanych od zleceniodawcy, a niezbędnych i koniecznych do opracowania dokumentu.

  • Biznesplany i plany rozwojowe dla firm, z analizą finansową;
  • Strategie dla gmin i powiatów w obszarach tematycznych (np.: pomoc społeczna, kultura, młodzież i inne);
  • Strategie dla gmin i powiatów;
  • Strategie dla organizacji pozarządowych (długoletnie, tematyczne);
  • Strategie dla spółdzielni socjalnych.

CENNIK

Koszt opracowania strategii/biznesplanu zależy indywidualnie do charakteru zlecenia. Wskaźnikiem, który steruje ceną usługi to koszt godzinowy (od 80 zł za godz.) określający zaangażowanie Pracowni SWOT.
Ramy kosztowe opracowania pełnych dokumentów strategii/biznesplanów – od 1 tys. złotych.
Koszty doradztwa strategicznego – od 80 zł za godz.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


Strategia dla organizacji pozarządowej Biznesplan, plan rozwojowy dla firmy Strategia dla gminy/powiatu