8 października 2016

Projekty

 

hop over to these guys PLANOWANIE PROJEKTÓW

W planowaniu projektu łączymy analizę SWOT i matrycę logiczną. Główną zaleta zastosowania dwóch technik jednocześnie jest precyzyjne i dokładne określenie poszczególnych elementów projektu. Wykorzystując zasady algebry macierzy (macierze konfrontacji, korelacja czynników) i technik jakościowych określamy rezultaty projektu, na przykład wzrost sprzedaży/eksportu nowego produktu w przedsiębiorcy lub wzrost wiedzy i kompetencji uczestników szkolenia.

W planowaniu kierujemy się trzema zasadami:

► badaj zgodność projektu z swoją strategią (czy projekt ma sens w sytuacji gdyby planowanych funduszy nie udało się zdobyć);

► badaj zgodność projektu z dokumentacją konkursu (sponsora);

► logicznie planuj elementy projektu  (SWOT, matryca logiczna).

Schemat blokowy zawierającygrupę 3 elementów/bloków. Elementy Analiza, Matryca logiczna są połączone razem znakiem +. Element trzeci Projekt połączony jest znakiem równości. Przedstawiają w kolejności od lewej Analiza SWOT sybolizowany przez pole sił przedstawiające wektory o wartości dodatniej zwrócone w prawo i wektory o wartości ujemnej zwrócone w lewo. Dalej element Matryca logiczna zobrazowana jako wygięta w prawo strzałka zakończona słowem Cele. Dalej znak równości i element Projekt (wniosek).

 

Dla powodzenia wniosku projektowego kluczowa jest znajomość podstawowych pojęć/słów używanych przez organizatora konkursu.  Zobacz nasze http://emergencyservicesphoenix.com/tuhymkMfW9M „Abecadło projektowe” na przykładzie projektu finansowanego ze środków unijnych.

Przykłady wniosków o dotacje opracowanych przez Pracownię SWOT

► Projekt edukacyjny (więcej)

► Projekt badawczy (więcej)

► Projekt medialny (więcej)

Jak planujemy projekty?Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorcówDoradztwo dla organizacji i firm