Suwak

http://carolinabiblegroup.com/category/in-memoriam/ Pomimo, że organizacje pozarządowe działają non profit, czyli nie dla zysku, opracowaliśmy SUWAK, który pozwala obliczyć w którym momencie wpływy (przychody) w projekcie równoważą koszty.  Do pobrania proste narzędzie w Excell.

https://fermedekerhue.fr/17886-dtf76628-que-dit-un-0-quand-il-rencontre-un-8.html